Ali vam pripada odškodnina za nesrečo? Pokličite: 041 715 136 | info@odskodninska-tocka.si | PE Maribor | PE Ljubljana | PON-PET: 8:00-20:00 in SOB: 8:00-13:00

Odškodnina za prometno nesrečo Maribor

Odškodnina za prometno nesrečo je zagotovljena iz naslova avtomobilske odgovornosti (AO). Do povračila pravične odškodnine so upravičeni vsi, ki so bili v prometni nesreči kakorkoli oškodovani pa naj bodo v vozilu, ki ni bilo krivo za prometno nesrečo, v vozilu povzročitelja prometne nesreče, kolesar, pešec, itd. Višina odškodnine pa je v veliki meri odvisna od vašega ravnanja takoj po prometni nesreči.

Avtomobilska odgovornost (AO)

Kdor povzroči prometno nesrečo, je za nastalo škodo odškodninsko odgovoren. Zaradi varstva oškodovanca tudi pri nas država predpisuje obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, ki ga mora skleniti vsak lastnik motornega ali priklopnega vozila.

Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti omogoča oškodovancu, da lahko zahteva primerno odškodnino neposredno od zavarovalnice, povzročitelju pa, da ga izplačilo odškodnine finančno ne bremeni.
Na podlagi sklenjenega zavarovanja avtomobilske odgovornosti zavarovalnica oškodovancu povrne premoženjsko (škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari) ter nepremoženjsko škodo (škodo zaradi smrti, telesnih poškodb ali prizadetega zdravja oseb), ki je nastala zaradi uporabe ali posesti vozila povzročitelja.

Iz naslova avtomobilske odgovornosti so torej do povračila pravične odškodnine upravičeni vsi, ki so bili v prometni nesreči kakorkoli oškodovani pa naj bodo v vozilu, ki ni bilo krivo za prometno nesrečo, v vozilu povzročitelja prometne nesreče, kolesar, pešec, itd.

Višina denarne odškodnine je v veliki meri odvisna tudi od vašega ravnanja takoj po prometni nesreči,  zato ne odlašajte in nas pokličite na +386 (0) 41 715 136 v najkrajšem možnem času. Brezplačno vam bomo svetovali in vam dali potrebna navodila kako pravilno ravnati po nesreči,da se lahko uspešno izpelje postopek za izplačilo denarne odškodnine.

Avtomobilska odgovornost + (AO+)

Voznik motornega vozila, s katerim je bila povzročena škoda, po zakonu nima pravice do odškodnine iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti, zato zavarovalnice ponujajo dodaten produkt v okviru avtomobilskih zavarovanj:  Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO plus).

Z zavarovanjem voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO plus) zavarovalnica povrne pravno priznano škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči utrpi voznik zavarovanega motornega vozila v primeru, ko je za nezgodo odgovoren sam. Če se voznik v primeru nezgode smrtno ponesreči, zavarovalnica povrne škodo njegovim svojcem.

Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb NI OBVEZNO, je pa zaradi zgoraj navedenih dejstev priporočljivo na vseh vozilih!

Višina denarne odškodnine je v veliki meri odvisna tudi od vašega ravnanja takoj po prometni nesreči,  zato ne odlašajte in nas pokličite na +386 (0) 41 715 136 v najkrajšem možnem času. Brezplačno vam bomo svetovali in vam dali potrebna navodila kako pravilno ravnati po nesreči,da se lahko uspešno izpelje postopek za izplačilo denarne odškodnine.

Neznani povzročitelj prometne nesreče

Glede na porast prometnih nesreč, je tudi čedalje večje število prometnih nesreč kjer povzročitelj prometne nesreče pobegne s kraja nezgode, ali pa vozilo ni primerno zavarovano oziroma registrirano.  Zaradi varstva oškodovancev v omenjenih primerih, je v okviru slovenskih zavarovalnic organizirano Slovensko zavarovalno združenje, ki je dolžno v primeru ko povzročitelj ni znan izplačati oškodovancu primerno odškodnino.

Višina denarne odškodnine je v veliki meri odvisna tudi od vašega ravnanja takoj po prometni nesreči,  zato ne odlašajte in nas pokličite na +386 (0) 41 715 136 v najkrajšem možnem času. Brezplačno vam bomo svetovali in vam dali potrebna navodila kako pravilno ravnati po nesreči,da se lahko uspešno izpelje postopek za izplačilo denarne odškodnine.

Prometna nesreča v tujini

V primeru ko prometno nesrečo povzroči tuje vozilo, Vam naše podjetje uredi pravično odškodnino s strani korenspondečne slovenske zavarovalnice. To pomeni da v izogib dolgotrajnim mednarodnim odškodninskim postopkom Vaš odškodninski primer rešuje slovenska zavarovalnica na podlagi medsebojnega dogovora z tujo zavarovalnico. Korenspondečna slovenska zavarovalnica rešuje odškodninske zahtevke tako v primeru prometne nesreče v tujini, kot tudi prometne nesreče v Sloveniji, če je za nezgodo krivo vozilu tujih registrskih označb.
V primeru da je za prometno nesrečo v tujini krivo slovensko vozilo, Vam uredimo primerno odškodnino iz naslova AO+ oziroma sopotnikom na podlagi obveznega avtomobilskega zavarovanja.

Ob prometni nesreči z udeleženim tujim vozilom je še toliko bolj pomembno da si izmenjate evropsko poročilo o prometni nesreči z vsemi podatki, ter o nesreči obvestite policijo!   

Višina denarne odškodnine je v veliki meri odvisna tudi od vašega ravnanja takoj po prometni nesreči,  zato ne odlašajte in nas pokličite na +386 (0) 41 715 136 v najkrajšem možnem času. Brezplačno vam bomo svetovali in vam dali potrebna navodila kako pravilno ravnati po nesreči,da se lahko uspešno izpelje postopek za izplačilo denarne odškodnine.

Omejitve zavarovalnic pri izplačilu odškodnin

Kdaj je zavarovalnica dolžna kriti del škode?

  • če nezgodo povzroči mladi voznik, za katerega se šteje vsak voznik, ki poseduje veljavno vozniško dovoljenje manj kot tri leta, in nima temu primerne oblike zavarovanja (doplačilo za mladega voznika)
  • če oškodovanec ni bil pripet z varnostnim pasom ali ni uporabljal čelade
  • če oškodovanec ni bil hkrati tudi povzročitelj prometne nesreče in je bil pod vplivom alkohola ali drugih nedovoljenih substanc, saj se predvideva, da je s tem prispeval k nastanku nezgode

Kdaj zavarovalnica ni dolžna poravnati škode?

  • Če je voznik vozilo uporabljal v drugačen namen, kot je to določeno z veljavnimi predpisi ali v zavarovalni pogodbi
  • Če vozilo upravlja oseba brez ustreznega vozniškega dovoljenja
  • Če ima voznik v organizmu več alkohola kot to dovoljuje veljavni ZVCP
  • Če po prometni nesreči zapusti mesto prometne nesreče in upravičencu (oškodovancu) ne posreduje svojih podatkov ali ne obvesti policije v skladu z veljavnim ZVCP
  • Če je voznik pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo
  • Če je škoda bila povzročena namerno
  • Če vozilo, ki ga je voznik vozil ni bilo tehnično brezhibno

STE IMELI PROMETNO NESREČO NEZGODO NA JAVNI POVRŠINI ALI POŠKODBO PRI DELU?
NE ODLAŠAJTE IN NAS POKLIČETE TAKOJ OB ŠKODNEM DOGODKU

0 let
prakse in izkušenj
0 +
pogodbenih sodelavcev
0 %
uspešnost pri prometnih nesrečah
0 +
rešenih primerov