Ali vam pripada odškodnina za nesrečo? Pokličite: 041 715 136 | info@odskodninska-tocka.si | PE Maribor | PE Ljubljana | PON-PET: 8:00-20:00 in SOB: 8:00-13:00

Odškodnina za poškodbo pri delu Maribor

Postopek uveljavljanja odškodnine za poškodbo pri delu

Odškodnina za poškodbo pri delu vam pripada, ker imajo delodajalci običajno za primer nezgode pri delu zavarovano splošno civilno odgovornost pri zavarovalnicah. V tem primeru se zahtevek za škodo naslovi neposredno na zavarovalnico, ki nato presoja temelj odškodninske odgovornosti in višino odškodnine. V primeru, da delodajalec nima zavarovane civilne odgovornosti, lahko zahtevek za škodo naslovi neposredno na delodajalca.

Delovna nesreča Maribor

V primeru poškodbe pri delu ali v zvezi z delom je delavec upravičen do povrnitve odškodnine za nematerialno škodo. To pravico mu daje Zakon o delovnih razmerjih, 184. člen, ki napotuje na uporabo Obligacijskega zakonika in njegove splošne določbe o odškodninski odgovornosti.

Torej se odškodninska odgovornost delodajalca presoja glede na dejansko stanje. Do dejanskega stanja pridemo tako, da pojasnimo kako je do nesreče sploh prišlo, zakaj je prišlo do nesreče, ali so bila zagotovljena vsa zaščitna sredstva, ali je bil zagotovljen primeren delovni prostor in okolje, ali so bili zagotovljeni ustrezni, primerni, izpravni delovni stroji, ali so bili zagotovljeni ustrezni delovni pogoji,…
Če je mogoče delodajalcu očitati, da nečesa od zgoraj omenjenega ni zagotovil, mu je mogoče očitati krivdo ali malomarnost, kar ima za posledico odgovornost za nastalo škodo. V kolikor pa delodajalcu ni mogoče očitati krivde, temveč je za nezgodo pri delu ali v zvezi z delom mogoče pripisati delavčevi krivdi ali malomarnosti, potem le-ta ni upravičen do povrnitve škode.
Če se želi delodajalec rešiti odgovornosti za škodo, mora dokazati, da je škoda nastala izključno zaradi delavca ali koga tretjega.

Krivda pa se posebej ne ugotavlja, kadar je podjetje objektivno odgovorno. Delodajalec je objektivno odgovoren, kadar je imetnik nevarne stvari ali se ukvarja z nevarno dejavnostjo (150. člen OZ). V praksi se štejejo za stvari oziroma dejavnosti s povečano nevarnostjo stroji na parni ali plinski pogon (železnice, bencinski motorji, avtomobili, traktorji, električni stroji, dvigala, ventilatorji,…), posebej nevarni so reaktorji nuklearne energije (nuklearna škoda). Za nevarno dejavnost se šteje tudi zrakoplovno, profesionalno padalstvo ter škodo povzročeno od vesoljskih objektov ter imisije z zastrupljenim zrakom, hrupom, ki izvirajo iz dovoljene dejavnosti, pa povzročajo prekomerno škodo, škoda pa je povzročena zdravju človeka. Nevarna je tudi gradbena dejavnost ob izkopu zemljišča  in delo na nezavarovanih objektih.

Delodajalec je objektivno odgovoren tudi za svoje delavce, v kolikor le-ti povzročijo škodo pri delu ali v zvezi z delom tretji osebi (147. členu OZ)

STE IMELI PROMETNO NESREČO NEZGODO NA JAVNI POVRŠINI ALI POŠKODBO PRI DELU?
NE ODLAŠAJTE IN NAS POKLIČETE TAKOJ OB ŠKODNEM DOGODKU

0 let
prakse in izkušenj
0 +
pogodbenih sodelavcev
0 %
uspešnost pri prometnih nesrečah
0 +
rešenih primerov