Ali vam pripada odškodnina za nesrečo? Pokličite: 041 715 136 | info@odskodninska-tocka.si | PE Maribor | PE Ljubljana | PON-PET: 8:00-20:00 in SOB: 8:00-13:00

Odškodnina za poškodbo na javni površini Maribor

Nesreča na javnem prostoru Maribor

Odškodnina za poškodbo na javni površini v primeru nesreče, ki se je oškodovancu zgodila na javni površini, v javni ustanovi, trgovskih centrih, trgovinah, restavracijah in drugje je oškodovanec upravičen do povračila nastale škode, vendar samo v primeru kadar so le ti odgovorni za nastanek škodnega dogodka. Ponovno je treba presojati dejansko stanje in se vprašati, kako je do nezgode prišlo. 
Če je ugotovljena krivda upravljalca javne površine, trgovskega centra, podjetja, restavracije, (primer : upravljalec ni poskrbel za varno hojo pešcev, trgovski center ni poskrbel za varnost strank, restavracija za varnost svojih gostov, gradbeno podjetje ni zavarovalo gradbenega objekta za varnost mimoidočih,…) potem so le ti dolžni povrniti oškodovancu nastalo škodo po splošnih pravilih civilnega prava.

Postopek uveljavljanja odškodnine za poškodbo na javni površini

Zgoraj omenjeni (torej upravljalci, lastniki podjetij, podjetje kot pravna oseba,…) imajo navadno za take primere zavarovano civilno odgovornost, zaradi česar se zahteva za utrpelo škodo naslovi na zavarovalnico, v kolikor nimajo sklenjenega  takšnega zavarovanja, se zahteva naslovi na odgovorno podjetje, bodisi je to upravljalec, podjetje,…

Odškodnina za poškodbo na zavarovani površini Maribor

Nesreča v stanovanjskem objektu Maribor

Tudi stanovanja in hiše imajo običajno sklenjena zavarovanja za primere škod, ki nastanejo v stanovanju/hiši na inventarju, ki so posledica požara, strele, poplav, eksplozij, tatvin,…To zavarovanje pa krije tudi, za nas pomembno, odgovornost za škode, ki jih zavarovanec in člani njegovega gospodinjstva v vsakdanjem življenju (izven opravljanja dejavnosti) povzročijo tretjim osebam in njihovim stvarem (padec snega in ledenih sveč s strehe, padec na neočiščenem delu lastnine zavarovanca, škode, ki jih povzroči s kolesom brez motorja, škode, ki jih povzroči kot športnik amater,…).
Iz naslova stanovanjskega zavarovanja smo tako upravičeni tudi, če pride do nezgode, ko smo pri nekom na obisku. Vendar pa je oškodovanec do povračila škode upravičen le, če je nastala brez njegove krivde ali malomarnosti. Ponovno se preučuje dejansko stanje, pri katerem se mora ugotoviti, da je nezgoda posledica krivde ali malomarnosti zavarovanca ali katerega izmed njegovih družinskih članov. Zavarovanje krije škodo povzročeno v stanovanju, stanovanjski hiši, na dvorišču hiše ter vrtu ob hiši. Zavarovanje pa ne krije škode, ki je bila povzročena namerno, škode iz posesti in uporabe motornih vozil, prikolic in delovnih strojev, letal in vseh vrst plovnih plovil, zaradi delovanja višje sile, škode iz nevarnosti opravljanja poklica, obratovanja ali posebno nevarnih opravil, škode zaradi onesnaževanja okolja,…

Postopek uveljavljanja odškodnine za nesrečo v stanovanjskem objektu

V kolikor so izpolnjene vse predpostavke odškodninske odgovornosti, se odškodninski zahtevek vloži pri zavarovalnici, pri kateri ima zavarovanec sklenjeno zavarovalnico. Nadalje zavarovalnica odloča o utemeljenosti odškodnine in njeni višini.

STE IMELI PROMETNO NESREČO NEZGODO NA JAVNI POVRŠINI ALI POŠKODBO PRI DELU?
NE ODLAŠAJTE IN NAS POKLIČETE TAKOJ OB ŠKODNEM DOGODKU

0 let
prakse in izkušenj
0 +
pogodbenih sodelavcev
0 %
uspešnost pri prometnih nesrečah
0 +
rešenih primerov